Zarząd

Zarząd Spółdzielni:
Anna Tylkowska – Prezes Zarządu
Karolina Strząska - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza:
Cecylia Przedpełska – Przewodnicząca
Alina Cacko – Zastępca Przewodniczącej
Janina Danikowska – Sekretarz
Członkowie:
Leokadia Chrostek
Jolanta Jędrzejewska
Halina Kurkowska
Maria Milewska
Wiesława Mizielska
Teresa Sieradzan – Matuszewska
Maria Skawińska
Jadwiga Wójtowicz - Garwoła
Roman Niemierka
Elżbieta Szkiela
Halina Załuska