Zarząd

Zarząd Spółdzielni:
Anna Tylkowska – Prezes Zarządu
Karolina Strząska - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza:
Cecylia Przedpełska – Przewodnicząca
Alina Cacko – Zastępca Przewodniczącej
Elżbieta Szkiela – Sekretarz
Członkowie:
Elżbieta Jasińska - Czajka
Małgorzata Klimas - Komorowska
Maria Milewska
Danuta Mioduszewska
Wiesława Mizielska
Jadwiga Wójtowicz - Garwoła