Kontakt

Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście
ul. Nowy Świat 53
00-042 Warszawa

NIP: 525-000-49-06
REGON: 000880277

Siedziba "Społem" WSS Śródmieście - ul. Nowy Świat 53
(22) 826-86-42 – Sekretariat             sekretariat@wss.spolem.org.pl 
(22) 827-92-41 – Centrala
(22) 828-22-70 – Dział handlowy      handlowy@wss.spolem.org.pl
(22) 826-41-02 – Sekcja marketingu  marketing@wss.spolem.org.pl

SDH Hala Mirowska - Plac Mirowski 1
(22) 620-44-08 – Hala Mirowska Dział Administracji


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście, Nowy Świat 53, 00-042 Warszawa; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego marketing@wss.spolem.org.pl