Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsybility) to idea wg której przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami: klientami, pracownikami, społecznością lokalną. Ten wkład w społeczeństwo traktowany jest nie jako koszt, ale jako inwestycja, zwiększająca konkurencyjność firmy i szansę na powodzenie firmy w długim okresie czasu.

Poniżej prezentujemy działania Spółdzielni podejmowane w ramach powyższej idei:
- Działania proekologiczne.
Wdrażany od roku 2005 Program Ekologiczny Społem przynosi zamierzone rezultaty w promocji i sprzedaży certyfikowanych produktów w miejscu sprzedaży i poza nim. W ramach programu wycofane zostały reklamówki i zastąpione odpłatnymi torbami wielokrotnego użycia, we wszystkich placówkach. W porozumieniu ze specjalistyczną firmą prowadzona jest zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. Wsparcie uzyskują akcje proekologiczne poprzez udostępnianie organizatorom miejsca na plakaty, ulotki itp.


- Udział w imprezach lub udzielanie wsparcia dla projektów o charakterze kulturalnym,
wspierających utalentowaną młodzież etc
.
Wsparcie projektów o charakterze kulturalnym uzyskują m.in. organizatorzy Międzynarodowego Przeglądu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych w Polanicy, warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Artyści Dzieciom, przedstawień dla dzieci chorych w Centrum Zdrowia Dziecka , organizacje młodzieżowe wspierające młode talenty. Spółdzielnia promuje twórczość ludową organizując spotkania twórców z Kurpiów i Mazowsza z klientami w swoich placówkach w okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

-
Działalność charytatywna.
W ramach udzielanej pomocy należy wymienić nieodpłatne udostępnianie powierzchni pod skarbony instytucjom non profit na gromadzenie środków od klientów na leczenie konkretnych osób lub prowadzoną działalność. Częstym wsparciem jest wsparcie produktowe festynów, pikników integracyjnych, uroczystości szkolnych, obchodzonych rocznic. Organizacje otrzymują również wsparcie finansowe.
Spółdzielnia za pośrednictwem organizacji międzynarodowych jaką jest UNICEF POLSKA i MENNICA włączyła się w gromadzenie środków na rzecz dzieci z Trzeciego Świata, wprowadzając do sprzedaży dwukrotnie Dobre Dukaty czy biorąc udział w promocji Wody Cisowianka w ramach Kampanii Wodnej Sudan 2009 organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną, której celem była zbiórka środków na budowę studni.
Inna pomoc dzieciom miała formę zbiórki walorów płatniczych po denominacji, przekazanie ich do Caritas Polska, a następnie do Banku, który wypłacił określone środki dla dzieci z najuboższych rodzin w ramach programu tej pierwszej organizacji pn „Skrzydła”.
Podobny cel przyświecał zbiórce starszej generacji telefonów komórkowych. Pozyskane fundusze trafiły za pośrednictwem Banku Telefonów na konto Stowarzyszenia Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

-
Relacje Spółdzielnia – Klient.

Podejmowane działania mają na celu zaprezentowanie Spółdzielni jako przyjaznej klientowi, oferującej usługi na wysokim poziomie, z ofertą towarów o wysokiej jakości i uzupełnianą o nowości rynkowe z możliwością poznania ich walorów smakowych w czasie organizowanych z partnerami handlowymi degustacji. Dokonywanie zakupów w rodzinnej, przyjaznej atmosferze, w modernizowanych i nowocześnie wyposażonych placówkach.
Klienci mogą czerpać informacje o produktach m.in. z plakatów, ulotek, gazetki informacyjnej, z bezpośrednich kontaktów ze sprzedawcami. Z myślą o klientach wprowadzane są również dodatkowe usługi np. doładowania kart miejskich.

- Relacje Pracodawca – Pracownik, relacje między Pracownikami a Członkami.
Specyfiką relacji pracodawca – pracownik jest wieloletnia symbioza, bowiem pracownicy wiążą się ze spółdzielnią na wiele lat, niejednokrotnie przedłużając pracę mimo wieku emerytalnego. Możliwość awansu, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, fachowej wiedzy i umiejętności sprzyjają umacnianiu relacji. Nie bez znaczenia jest zapewnienie ze strony Spółdzielni specjalistycznej opieki lekarskiej w zakładowej przychodni, udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek możliwość korzystania z ulgowych biletów na imprezy rozrywkowe i z dofinansowywanych krajowych i zagranicznych wyjazdów.

 

     Spółdzielnia od wielu lat podejmuje szereg działań związanych z pomocą organizacjom oświatowo – wychowawczym, non profit, społecznościom lokalnym, ośrodkom opiekuńczym etc., wpisując się w ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Jednym z takich działań było włączenie się w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2011r. w akcję charytatywną POLSKI HANDEL – DZIECIOM, którą podjęła po raz kolejny Fundacja Polskiego Handlu, działająca przy Polskiej Izbie Handlu www.pih.org.pl, mającą na celu zgromadzenie artykułów spożywczych z przeznaczeniem dla wybranego ośrodka.

Miejscem zbiórki był Spółdzielczy Dom Handlowy Hala Mirowska. W ciągu dwóch miesięcy klienci ofiarowali produkty na kwotę: 2 723,34 zł. Artykuły masowe (makaron, kasza, ryż, mąka), słodycze, napoje, jaja, konserwy i inne zostały przekazane do Domu Dziecka nr 5 w Radości.