Nagrody i wyróżnienia

Medal IV Wieki Stołeczności Warszawy "za zasługi dla Warszawy i jej mieszkańców"
przyznany przez Prezydenta m.st. Warszawy
(1998 r.)Medal "za zasługi dla spółdzielczości" przyznany przez Krajową Radę Spółdzielczą
(1999 r.)

 

 


Kapelusz Merkurego "za trud istnienia na rynku i twórcze wspieranie idei konkursu o Kapelusz Merkurego"
przyznany przez Agencję Promocyjno - Wydawniczą EMS
(2003 r.)

 


Prymus dla Prezesa Zarządu Spółdzielni - wyróżnienie przyzne przez Krajową Radę Spółdzielczą
(2004 r.) 


Przynależność do elitarnego KLUBU GAZELE BIZNESU- grona najdynamiczniej roziwjających się firm.
Potwierdzona przez Dziennik "Puls Biznesu"
(2007-2011 r.)

 


Statuetka Kupiec Polski "za wkład w rozwój rodzimego handlu, za pilotażowe wdrażanie w latch 2005-2007 Programu Ekologicznego Społem i wydawanie miesięcznika "Społemowiec Warszawski" oraz dyplom dla Prezesa Zarządu "za wybitne zasługi na rzecz handlu w Polsce"
przyznane przez Polską Izbę Handlu.
(2007 r.)

 


Honorowy tytuł "Menedżer Spółdzielca 2008" za wzorowe kierowanie Spółdzielnią, modernizowanie placówek handlowych i stałe podnoszenie standardów jakości obsługi Klienta, popularyzację produktów ekologicznych dla Prezesa Zarządu
przyznany przez Krajową Radę Spółdzielczą
(2008 r.)


Medal Europejski dla Handlu Detalicznego przyznany przez Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club
(2009 – 2011 r.)

 


Odznaka "Zasłużony dla Warszawy" za zasługi dla Miasta Stołecznego Warszawy
przyznana przez Radę Miasta
(2009 r.)


 


Statuetka "Lider Polskiego Biznesu 2009" za konsekwentnie przeprowadzoną restrukturyzację, wysoką jakość świadczonych usług i niezwykłą hojność wobec potrzebujących przyznany przez Business Centre Club
(2009 r.)

 


Medal Europejski dla Usług przyznany przez Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club
(2010 r.)

 


Medal Nagrodowy Merentibus przyznany przez Mennicę Polską S.A. za udział w akcji "Reszta w Twoich Rękach"
(2010 – 2011 r.)

 


 


Medal "Najwyższa Jakość Quality International 2010" przyznany przez Forum Biznesu.pl
(2010 r.)


 


Tytuł "Lidera Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2010" przyznany przez Kapitułę Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności Dobra Firma 2010
(2010 r.) 


Wyróżnienie "Innowacyjna Spółdzielnia Społem" przyznane przez Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego
Spółdzielni Spożywców "Społem"
(2011 r.)

 


1. Miejsce dla Społem WSS Śródmieście w kategorii "Supermarket z ofertą produktów ekologicznych 2012"
przyznane przez EkoConnect podczs Organic Marketing Forum 2012
(2012 r.)

 


Nagroda Redaktora Naczelnego POŁUDNIA za prowadzenie działalności społeczno - kulturalnej.
(2012 r.)


 


Gepard Biznesu 2010 i 2011 - wyróżnienie za dynamiczny rozwój dla Społem WSS Śródmieście w konkursie Gepardy Biznesu
przyznane przez Instytut Nowoczesnego Biznesu oraz InfoCredit.
(2012 r.)


 


Złote Godło Najwyższej Jakości QI 2012 w kategorii QI SERVICE przyznane przez Kapitułę Programu Najwyższa Jakość QI 2012.
(2012 r.) 


Medal Europejski dla Usług przyznany przez Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.
(2012 r.)


 


Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2011 przyznany przez D&B Poland. Wyróżnienie Certyfikatem świadczy o tym,
że: firma ma bardzo dobrą kondycję i płynność finansową, ryzyko transakcji z firmą jest minimalne, firma systematycznie realizuje zobowiązania.
(2012 r.)


 


Wyróżnienie "Solidny Partner" przyznane przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURS Sp. z o.o.
w podziękowaniu za dotychczasową udaną współpracę.
(2013 r.)


 


Medal Europejski dla Handlu Detalicznego przyznany przez Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club
(2013 r.)

 

 


Znak Jakości KidZone 2013 pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
przyznany przez KidZone - Strefa Szczęśliwych Dzieci / Dziecięce Centrum Jakości za prowadzone działania na rzecz dzieci.
(2013 r.)


 


Pierwszy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu  przyznany przez Business Centre Club
(2014 r.)

 


Tytuł Firma Dobrze Widziana  przyznany przez Business Centre Club
(2018 r.)

 


Medal Europejski za Handel Detaliczny przyznany przez Business Centre Club pod Honorowym Patronatem
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
(2018 r.)


 


Medal okolicznościowy z okazji Narodowego Jubileuszu 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
przyznany przez Krajową Radę Spółdzielczą
(2018 r.)

 


Dyplom Uznania dla "Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście
przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

 

(2018 r.)


Nagroda "Pro Futuro 2018 dla przyszłości"
przyznana przez Kapitułę Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska za 148 lat spółdzielczej działalności na rzecz rozwoju polskiej gospodarki

 

(2018 r.)


Tytuł "Wzorowa Firma" dla "Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście
przyznany przez Wydawnictwo Europa Press Media przy współudziale Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich oraz Związku Powiatów Polskich

 

(2018 r.)


Medal Europejski za Handel Detaliczny przyznany przez Business Centre Club pod Honorowym Patronatem
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
(2019 r.)


Medal Europejski za Handel Detaliczny przyznany przez Business Centre Club pod Honorowym Patronatem
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
(2020 r.)


1. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Spożywców za rok 2020 przyznane przez Magazyn Strefy Gospodarki

(2020 r.)

 


 

Medal 120-lecia Spółdzielni Uczniowskiej nadany przez Kapitułę Medalu
na wniosek Rady i Zarządu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej

(2020 r.)

 


 

Medal Europejski za Handel Detaliczny przyznany przez Business Centre Club pod Honorowym Patronatem
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
(2021 r.)

 


2. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Spożywców za rok 2021 przyznane przez Magazyn Strefy Gospodarki

(2021 r.)

 

 


3. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Spożywców za rok 2022 przyznane przez Magazyn Strefy Gospodarki

(2022 r.)


 


 

Medal Europejski za Handel Detaliczny przyznany przez Business Centre Club pod Honorowym Patronatem
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.
(2022 r.)

 

 


 

Medal Europejski za Handel Detaliczny przyznany przez Business Centre Club pod Honorowym Patronatem
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.
(2023 r.)

 


4. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Spożywców za rok 2023 przyznane przez Magazyn Strefy Gospodarki

(2023 r.)