Członkowie

Spółdzielnia zrzesza obecnie 403 członków.

Jak zostać współwłaścicielem Społem WSS Śródmieście?
Nic prostszego, wystarczy że:

  • wypełnisz deklarację
  • złożyć dekalrację członkowską wraz z rekomendacją dotychczasowego członka Spółdzielni z 5 letnim stażem członkowskim
  • wpłacisz wpisowe w wysokości 1000 zł
  • wpłacisz 1500 zł jako równowartość jednego udziału lub jedynie 10% tego udziału, a pozostałą kwotę w ciągu dwunastu miesięcy od daty przyjęcia na członka,


Co daje Ci członkostwo?

  • majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, a zatem i Ty stajesz się jej właścicielem
  • dostajesz dodatkowe pieniądze, bo członek uczestniczy w podziale wypracowanego przez Spółdzielnię zysku w postaci dywidendy od zadeklarowanego i posiadanego udziału
  • jesteś zapraszany raz w roku na zebranie Grup Członkowskich, w których uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej i gdzie omawiane są wyniki Spółdzielni za rok miniony oraz zamierzenia na rok następny,
  • co 4 lata decydujesz o wyborze przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli
  • bierzesz udział w życiu Spółdzielni

Statut "Społem" Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście

Wszelkie formalności związane z członkostwem załatwia Dział Społeczno - Samorządowy i Organizacyjny - ul. Nowy Świat 53, pokój 220 (II piętro) - tel. 22 828-22-72