Program lojalnościowy


 

Do Państwa dyspozycji w sprawach związanych z Programem Lojalnościowym oddajemy numer telefonu (22) 826-41-02, czynny w dni robocze w godzianch 9.00-15.00, oraz aders mailowy marketing@wss.spolem.org.pl

 

Decyzją Zarządu „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście zmianie ulega §6 punkt 3 oraz Załącznik nr 1 regulaminu Programu lojalnościowego „Społem znaczy Razem”.

Od dnia 1 kwietnia 2022 r. §6 punkt 3 otrzymuje brzmienie:

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 zł wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Za zgromadzone punkty uczestnikom programu przysługuje:
- za 200 punktów bon o wartości 10 zł
- za 300 punktów bon o wartości 30 zł
- za 400 punktów bon o wartości 50 zł

 

Regulamin programu lojalnościowego "Społem zaczy razem" - tekst jednolity obowiązujący od 1 kwietnia 2022r.

Instrukcja aktywowania konta, logowania i zamawiania bonu “Społem znaczy razem” przez Klienta