Aktualności

Jubileusz 150-lecia Społem WSS Śródmieście

dodano: 2019-10-01

W warszawskim klubie Space Centrum Eventowym, przy ul. Kolejowej, 27 września br. świętowali swój wyjątkowy jubileusz 150-lecia „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście, jej członkowie i pracownicy. Na uroczystość przybyli liczni goście, a wśród nich m.in.: honorowy patron tej uroczystości - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i wiceprezydent Renata Kaznowska, wicewojewoda mazowiecki Alfred Standowicz, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Aleksandra Gajewska, burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens, posłowie warszawscy Joanna Fabisiak i Michał Szczerba.

Po odśpiewaniu Hymnu Spółdzielców z 1925 r. przez Arletę Lemańską-Cydzik i wyświetleniu krótkiego filmu o bogatej historii spółdzielni-jubilatki, jej prezes Anna Tylkowska powitała wszystkich zebranych, w tym gości oraz wygłosiła zwięzłe przemówienie.

Obok przedstawicieli władz, równie serdecznie pani prezes powitała liczną grupę społemowców, a wśród nich m.in. wiceprezesa Krajowej Rady Spółdzielczej i prezesa KZRSS Społem Ryszarda Jaśkowskiego, wiceprezesa Związku Szymona Fabisiaka, prezesów organizacji społemowskich - Jadwigę Wójtowicz-Garwoła z MAH, Iwonę Sarga z KPH, Danutę Mioduszewską z SOW Zorza oraz prezesów spółdzielni „Społem” z całego kraju. Osobno witała partnerów gospodarczych spółdzielni i inn. gości.

W swym przemówieniu, prezes Tylkowska oddała hołd założycielom-pionierom Stowarzyszenia Spożywczego „Merkury” w 1869 r. oraz wielu ich następcom. Wspomniała burzliwe etapy dziejów spółdzielni, ściśle związane z dziejami „ukochanej Stolicy” – okresami zaborów, wojen, powstania, odbudowy, kryzysów, reform itd. Zawsze niezawodnie spółdzielnia służyła warszawiakom, a w najcięższych chwilach ratowała ich przed głodem. Obecnie, mimo ogromnego naporu zagranicznych wielkich sieci handlowych, śródmiejska WSS radykalnie modernizuje swój handel i placówki oraz ma ambitne plany dalszego rozwoju.

Przy oklaskach zebranych, prezes spółdzielni podziękowała gorąco załodze WSS i jej wieloletnim członkom i pracownikom, a szczególnie wieloletniej przewodniczącej Rady Nadzorczej Cecylii Przedpełskiej. Zakończyła słowami: „Wierzę, że warszawiacy umocnią swoje zaufanie do Społem. Bo od 150 lat, dbamy o ich jakość życia – blisko i niezawodnie. A teraz, Drodzy Zebrani, bawmy się wesoło! Tak jak potrafimy rzetelnie pracować, tak i teraz świętujmy nasz wielki Jubileusz. Bądźmy zawsze SPOŁEM!”

Następnie, w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz udekorował grupę społemowców odznaczeniami państwowymi. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Wiesława Mizielska i Bogusław Pieńkowski, natomiast Złote Medale za Długoletnią Służbę – Dorota Mirosz, Wanda Pulkowska, Anna Szymborska i Bożena Woś.

Z kolei prezes Ryszard Jaśkowski udekorował grupę zasłużonych członków i pracowników spółdzielni odznakami spółdzielczymi – Odznaką „Zasłużony Działacz Spółdzielczości” oraz Odznaką „Zasłużony dla Społem”. Otrzymali oni czerwone róże.

Przy aplauzie zebranych, prezes Anna Tylkowska odebrała z rąk prezesa Jaśkowskiego przyznaną jej przez Krajową Radę Spółdzielczą, najwyższą nagrodę spółdzielczą, w postaci tytułu i statuetki Lidera Polskiej Spółdzielczości. W liście gratulacyjnym od Krajowej Rady Spółdzielczej podkreślono niezwykłe, wyjątkowe znaczenie spółdzielni-jubilatki dla historii i dorobku spółdzielczości w Polsce. Stanowi ona znakomity przykład łączenia tradycji z nowoczesnością.

Z okazji jubileuszu 150-lecia WSS Śródmieście, jej Rada Nadzorcza i Zarząd przyznały za zasługi we wspieraniu działalności spółdzielni specjalne statuetki jubileuszowe. Otrzymali je: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicewojewoda mazowiecki Alfred Standowicz, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy Aleksandra Gajewska, burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens, prezes BBI Development Michał Skotnicki, jego zastępca i prezes Juvenes Rafał Szczepański i prezes AMP Antoni Szukalski.

Podczas wręczania statuetki, prezydent Rafał Trzaskowski bardzo serdecznie dziękował za współpracę, która datuje się od ponad siedmiu lat, kiedy był europosłem w Brukseli. Wyraził głębokie uznanie za bogaty dorobek spółdzielni i służenie potrzebom warszawiaków. Jak powiedział „warszawskie „Społem” na trwale wpisało się w krajobraz Warszawy”. Jest i będzie „zawsze blisko klienta”. Podkreślił, że był i jest sympatykiem „Społem”. Od dzieciństwa bywał chętnie w Hali Mirowskiej, w Sezamie, a obecnie w sklepie „Rzepicha”, blisko ratusza, gdzie znajduje zwykle uśmiechnięte sprzedawczynie i potrzebne produkty. Gratuluje spółdzielni „od serca” i życzy jej dalszych wspaniałych lat rozwoju.

Podobnie ciepłe słowa uznania i sympatii dla społemowców wypowiadali: osobiście wicewojewoda A.Standowicz /z podziękowaniem za pielęgnowanie wartości patriotycznych/, wiceprzewodnicząca Rady Warszawy A.Gajewska /uznając Halę Mirowską za „jedno z najbardziej demokratycznych miejsc w Warszawie”/, burmistrz A.Ferens /dziękując w imieniu mieszkańców dzielnicy oraz proponując, by fascynująca historia „Społem” była scenariuszem serialu telewizyjnego/ oraz listownie marszałek woj. mazowieckiego A.Struzik /przyznając medale „Pro Mazovia”/.

Wiele serdeczności przekazali również partnerzy WSS przy inwestycjach w Hali Mirowskiej i Centrum Marszałkowska, gdzie zlokalizowano nowy „Sezam”. Panowie prezesi M.Skotnicki, R.Szczepański i A.Szukalski wyrażali najwyższe uznanie dla solidności spółdzielni oraz nadzieję na dalsze, wspólne owocne przedsięwzięcia.

Potem moc gratulacji, życzeń, kwiatów i upominków od wielu gości ze spółdzielni „Społem„ w całym kraju oraz partnerów gospodarczych, odebrały przewodnicząca C. Przedpełska i prezes A.Tylkowska. Długa kolejka trwała przez wiele kwadransów.

W części artystycznej, z koncertem przebojów lat 30-tych, wystąpiła oklaskiwana gwiazda wieczoru – Natasza Urbańska. Obie części uroczystości – oficjalną i artystyczną – prowadził ze swadą Janusz Józefowicz. Następnie wesoła zabawa przy muzyce dyskotekowej trwała aż do drugiej w nocy.

Osobną atrakcją był uroczysty bankiet i tort jubileuszowy. Można było obejrzeć ciekawą wystawę jubileuszową, przygotowaną przez firmę Everitum oraz odprężyć się przy grillu i napojach w ogrodzie, gdyż dość ciepły wieczór sprzyjał temu. Przy pożegnaniu każdy otrzymał upominek oraz specjalny dodatek jubileuszowy „Społemowca Warszawskiego”.

XX FESTIWAL TĘCZA POLSKA 2019

dodano: 2019-09-23

W dniach 20-22 września w Teatrze Zdrojowym im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy Zdroju, odbył się jubileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska”. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Dolnośląski, Burmistrz Miasta Polanica Zdrój oraz Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Głównym organizatorem imprezy była Krajowa Rada Spółdzielcza.

W festiwalu wzięło udział 18 zespołów. Nad oceną czuwało Jury w składzie Jan Karpiel-Bułecka – przewodniczący, Żaneta Żardecka, Justyna Kuban, Józef Gawlik. Gospodarzami imprezy byli Mieczysław Grodzki – prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Justyna Kuban – dyrektor Teatru Zdrojowego.

Śródmiejska Spółdzielnia, też tam była. Szczegółowa relacja z Międzynarodowego Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” 2019 ukarze się w „Społemowcu Warszawskim”.

Gala 150-lecia Społem

dodano: 2019-09-18

Z okazji 150-lecia powstania spółdzielczości spożywców „Społem”, pod patronatem narodowym prezydenta RP Andrzeja Dudy, 12 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się uroczysta gala jubileuszowa, z udziałem ponad 300 przedstawicieli spółdzielni „Społem” z całego kraju oraz gości.

Po odśpiewaniu hymnu spółdzielczego z 1925 r. przez chór Arte, gości i spółdzielców powitał prezes Zarządu KZRSS „Społem” Ryszard Jaśkowski. Przybyli m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, prezydent Euro COOP Mathias Fiedler i sekretarz gen. Todor Ivanov, wicemin. Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Kazimierz Kuberski, z-ca rzecznika MŚP Jacek Cieplak, wiceprezes Bulgaria COOP Widen Widenow, przewodniczący ZO Krajowej Rady Spółdzielczej Jerzy Jankowski, przewodniczący Federacji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara, burmistrz Mokotowa Rafał Miastowski, prezesi organizacji kupieckich – Jan Rakowski z Kongregacji Przemysłowo-Handlowej i Tadeusz Zagórski z ZPHiU oraz prezes SIT SPOŻ Bronisław Wesołowski.

Podniosłym momentem było przekazanie nowego sztandaru KZRSS Społem i wbicie gwoździ przez fundatorów – prezesów warszawskich spółdzielni spożywców. Hołd sztandarowi oddali członkowie Zarządu Związku: prezes Ryszard Jaśkowski i wiceprezes Szymon Fabisiak oraz wszyscy obecni.

List od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał min. Andrzej Dera, który wręczył odznaczenia państwowe za zasługi dla kraju i spółdzielczości: prezes najstarszej spółdzielni Społem WSS Śródmieście w Warszawie Annie Tylkowskiej – Złoty Krzyż Zasługi /po raz drugi/ oraz Medale Niepodległości Helenie Gontarz, Elżbiecie Jasińskiej-Czajka, Danucie Mioduszewskiej, Jerzemu Rybickiemu, Adamowi Sosnowcowi.

W swym liście gratulacyjnym do społemowców, prezydent Andrzej Duda napisał m.in.: „Cieszę się, że historyczna nazwa „Społem” nie zniknęła z polskiego krajobrazu gospodarczego i że w nowych już realiach ekonomicznych potrafią Państwo z sukcesem prowadzić prężną działalność. Trwanie tradycyjnych marek, stanowiących świadectwo wielopokoleniowych dokonań Polaków, jest wyrazem patriotyzmu gospodarczego i dbałości o pielęgnowanie rodzimego potencjału.”

Odczytano też listy z pozdrowieniami i życzeniami od marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i marszałka woj. Mazowieckiego Adama Struzika, który przekazał grupie spółdzielców jako wyraz uznania statuetki „Pro Mazovia”. Osobiście gratulacje i życzenia składali goście zagraniczni – prezesi Mathias Fiedler i Widen Widenow oraz Jerzy Jankowski z KRS, Alfred Bujara z NSS Solidarność, Janusz Paszkowski ze Związku Spółdzielczości Pracy, Tadeusz Zagórski z ZPHiU, Anna Bulka z Fundacji Rozwoju Spółdzielni Uczniowskich.

Bogatą historię spółdzielczości spożywców przedstawił w zwięzłym wystąpieniu prezes Ryszard Jaśkowski. Z aplauzem przyjęto jego słowa końcowe: „Apelujemy do władz państwowych o przygotowanie ustawy, która ureguluje zasady sprawiedliwego handlu. Istnieje pilna potrzeba /…/ wyrównywania szans polskich firm”, a także konkluzja, że dla nas „…priorytetem nie jest wcale „zloty cielec”, kult pieniądza, lecz zawsze – dobro Polski i Polaków. Pozostańmy zawsze wierni swoim społecznym i narodowym ideałom!”

Galę, którą prowadził sprawnie red. Paweł Sztompke, uświetnił koncert fortepianowy Karola Radziwonowicza oraz uroczysty bankiet.

 

Zdjęcia pochodzą z oficjalnej Oficjalnej strony Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonał je Grzegorz Jakubowski/KPRP

Powsińskie Dożynki 2019

dodano: 2019-09-03

Największe w roku święto rolników Dożynki, to ukoronowanie ich całorocznej pracy. Ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.

Tegoroczne XIV Powsińskie Dożynki, odbyły się 25 sierpnia w plenerach Domu Pracy Twórczej w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3. Rozpoczął je barwny korowód prowadzony przez starościnę i starostę, niosących chleb wypieczony z mąki z tegorocznych plonów. Dożynki w Powsinie zapewniły przybyłym mnóstwo atrakcji, występy lokalnych zespołów folklorystycznych: Powsinianie, Radosna, Grupa 30+ oraz Kuźnia Artystyczna, a także zagranicznych gości z Litwy, Łotwy, Słowacji oraz Węgier.

Dla dzieci przygotowano liczne gry, warsztaty, animacje oraz przedstawienie teatralne. Przez cały czas trwania imprezy niesamowitym zainteresowaniem wśród uczestników dożynek cieszyły się stoiska z rękodziełem artystycznym oraz regionalnymi potrawami i przetworami. Dzień pełen wrażeń zakończył się „potańcówką na dechach” z zespołem młodzieżowym Beyond Relief oraz Aligancką Kapelą.

„Społem” WSS Śródmieście na zaproszenie dyrektora Roberta Woźniaka i zastępcy dyrektora Iwony Maciąg z Centrum Kultury Wilanów, po raz pierwszy brała udział w Powsińskich Dożynkach. Śródmiejską Spółdzielnię, jako sponsor wsparła Krajowa Platforma Handlowa "Społem" – DZIĘKUJEMY.

 

Karty z historii spółdzielczości spożywców - sierpień

dodano: 2019-08-19

Społemowski ruch oporu

    Przed 75 laty, w dniach Powstania Warszawskiego magazyny i zapasy „Społem”, podobnie jak podczas oblężenia stolicy w 1939 r., oddano na potrzeby walczących. Dotyczyło to zarówno centralnego magazynu na Mokotowie, przy ul. Grażyny 13/15, jak i magazynów i sklepów w poszczególnych dzielnicach, opanowanych przez powstańców. Niestety, wskutek naporu Niemców, dzielnice walczyły w izolacji od siebie i niemożliwy był transport towarów. Zatem zapasy były na miejscu rozdzielane dla żołnierzy i cywilów.
    Podczas walk i bombardowań zginęło wielu społemowców, a wśród nich prezes Związku „Społem” Marian Rapacki, członek Zarządu Stanisław Dippel, prezes Spółdzielni „Zjednoczenie” Ludwik Mikołajczyk oraz prezes Spółdzielni „Sklep Społeczny” Stefan Prokulski.
    We wrześniu 1939 r. Związek i spółdzielnie „Społem” oddały swe magazyny i sklepy z zapasami oraz transport, dla utworzonego przez prezydenta Stefana Starzyńskiego Miejskiego Zakładu Aprowizacyjnego. Prezes Związku „Społem” Marian Rapacki stał się prawdziwym charyzmatycznym przywódcą społemowskiego ruchu oporu!
    Okupacyjne władze niemieckie powierzyły Centrali i spółdzielniom „Społem” zadania realizacji systemu kartkowego dla ludności polskiej, na terenie całej tzw. Generalnej Guberni. Zaopatrywano się w towary legalnie z oddziałów terenowych „Społem”, u plantatorów, młynarzy, prywatnych dostawców oraz konspiracyjnie od partyzantów i kolejarzy, którzy zdobywali i wykradali transporty niemieckie!
    Odwaga i brawura potrzebne też były do zaopatrywania ludności żydowskiej w getcie, co czyniła Spółdzielnia „Zjednoczenie”, której lokale sąsiadowały z murem getta oraz inne spółdzielnie. Nocami przerzucano setki kilogramów żywności. Gdy w 1943 r. dogasało powstanie w getcie, kilkudziesięciu Żydów uratowano, wywożąc ich ciężarówką na Pragę, albo zatrudniając w społemowskiej wytwórni toreb. Część uciekinierów trafiła do partyzantki kieleckiej.
    „Społem” wydawało „Arbeitskarty”, chroniąc ludzi przed wywózką na roboty do Niemiec i łapankami. Ratowano dzieci Zamojszczyzny, wykupując i wykradając je z wagonów, ukrywano ludzi ściganych. Wielu literatów, ludzi kultury, nauki, rodziny jeńców wojennych było regularnie zaopatrywanych w paczki żywnościowe. Lokale części spółdzielni niejednokrotnie służyły do spotkań konspiracyjnych, ukrywania broni i kolportażu prasy podziemnej. „Społem” współpracowało z Radą Główną Opiekuńczą i potajemnie z Radą Pomocy Żydom „Żegota”.

 

Karty z historii spółdzielczości spożywców - lipiec

dodano: 2019-07-16

W gospodarce niedoboru

    W 1945 r. mimo bolesnych strat ludzkich i materialnych, spółdzielnie społemowskie szybko włączyły się w odbudowę kraju z ruin i organizację niezbędnego zaopatrzenia ludności. Na Ziemiach Zachodnich utworzono nowe spółdzielnie, organizując życie znękanych wojną rodaków. I znów społemowcy są niezawodni „na ciężkie czasy”.  
    Wkrótce jednak, podlegają gospodarce nakazowo-rozdzielczej. Od 1950 r. decyzją ówczesnych władz stalinowskich, Związek traci nazwę „Społem”, jak również hurt, własne fabryki oraz resztki samodzielności spółdzielni.  W wyniku czystki wyrugowano z kadr spółdzielni tysiące osób „niewłaściwego” pochodzenia ziemiańskiego, rzemieślniczego, kupieckiego, a jednocześnie paradoksalnie uruchomiono mały zakład produkcji krawatów.
    Dopiero w 1957 r. na fali „popaździernikowej odnowy”, przywrócono nazwę „Społem”, nie tylko Związkowi, ale i nadano ją spółdzielniom. Prezesurę w latach 1958-1972 objęła Irena Strzelecka, wcześniej walcząca jako dziewczyna w Powstaniu Warszawskim oraz przedwojenna kierowniczka sklepu i spółdzielni w Pruszkowie. Ona to reaktywowała hurt społemowski i produkcję, dokonała modernizacji handlu i wybudowała pierwsze obiekty wielkopowierzchniowe, takie jak „Sezam”, bazar „Koszyki” i Hala Mirowska w Śródmieściu, „Merkury” i Hala Marymoncka na Żoliborzu, „Universam” na Pradze Południe, „Supersam” i „Megasam” na Mokotowie, Hale Banacha i Hala Kopińska na Ochocie, Hala Wola, ABC i „Feniks” na Woli.
    W 1976 r. narzucono  spółdzielniom odgórnie odpowiedzialność za „wyżywienie narodu”. Powierzono im cały kompleks gospodarki żywnościowej, łącznie z hurtem spożywczym, gastronomią, piekarnictwem. W sytuacji kryzysowej coraz większych niedoborów, pustych półek i systemu rozdziału kartkowego, na „Społem” spada całe odium niechęci społecznej, krzywdzące stereotypy o zacofanym, niewydolnym handlu, pokutujące do dzisiaj.
    Tymczasem niedoceniane są heroiczne wysiłki kierownictw spółdzielni, które wymuszają skąpe dostawy żywności oraz praca sprzedawczyń, które po nocach lepią kartki żywnościowe do zeszytów kontrolnych, a świtem przyjmują dostawy towarów i potem muszą obsłużyć w obleganych sklepach tłumne kolejki zestresowanych ludzi.
    Mało kto wie, że podczas strajków 1980-1981 obowiązywała cicha umowa z Solidarnością, że strajki nie obejmą organizacji społemowskich, by nie pozbawiać ludzi niezbędnego zaopatrzenia.
    W 1983 r., już w stanie wojennym, „Społem” WSS Śródmieście posiadała 368 sklepów, 237 zakładów gastronomicznych i trzy duże domy handlowe: ”Sezam”, Hala Mirowska i „Koszyki”. Wkrótce, wraz z powrotem do gospodarki rynkowej w 1989 r.  spółdzielnie muszą całkowicie zmodernizować handel  i walczyć o miejsce na rynku z najbogatszymi sieciami zagranicznymi.

Japońska para książęca odwiedziła Halę Mirowską

dodano: 2019-07-03

Goszcząca w Polsce Japońska para książęca – następca tronu książę Akishino z małżonką księżną Kiko, odwiedzili 1 lipca „Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości” Halę Mirowską. To miło, że w tak bogatym programie wizyty, para znalazła czas na odwiedzenie prawdziwej legendy Warszawy, jaką jest Hala Mirowska i jej otoczenie, które przebywający w Polsce Japończycy bardzo doceniają. Dyrektor DH „Hala Mirowska” Bogusław Pieńkowski, ze szczegółami zadbał o oprawę wizyty i oprowadził książęcą parę.

Karty z historii spółdzielczości spożywców - czerwiec

dodano: 2019-06-05

Walka o przetrwanie

Przed 30 laty, zwycięstwo Solidarności i powrót do gospodarki rynkowej, które nastąpiły w 1989 r., z wielkimi nadziejami zostały przyjęte przez spółdzielców, którzy stracili niezależność w poprzednim systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Niestety, w 150-letniej historii spółdzielczości spożywców, nastąpił wtedy okres jeden z najtrudniejszych. Wskutek tzw. specustawy o zmianach w organizacji spółdzielczości w 1990 r. nagle zlikwidowano związki-centrale gospodarcze spółdzielni i hurt.

Ta antyspółdzielcza ustawa spowodowała prawdziwy pogrom spółdzielczości spożywców, bo spółdzielnie utraciły 50-70 proc. majątku i sklepów. Musiały wypłacać horrendalne odprawy pracownikom i remontować opuszczone lokale. Były rugowane z przetargów, a pozbawione centrali pozostały rozbite i osamotnione. Skutki tego regresu odczuwają do dzisiaj. Osłabione, z trudem walczą o przetrwanie z agresywną ekspansją zagranicznych koncernów, które korzystały z ulg podatkowych.

Dla ratowania spółdzielni, grupa 122 spółdzielni utworzyła w 1992 r. nowy Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem, niestety pozbawiony uprawnień gospodarczych. Mimo tego, Związek inicjował integrację spółdzielni. Niestety, nie udało się utrzymać ani Banku Społem, ani krajowej agencji zakupowej. Z trudem odpierano antyspółdzielcze ustawy o przekształceniu spółdzielni w spółki /obalane dopiero wskutek dwóch veto prezydenckich/.

Jednakże, z dużą determinacją spółdzielnie społemowskie, przy wsparciu swojego Związku, gruntownie zmodernizowały swój handel i placówki w XXI wieku. Powstały galerie handlowe, unowocześnione pawilony osiedlowe, m.in. w Białymstoku, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Częstochowie, Olsztynie, Wrocławiu, Zamościu, Tarnowie.

W Warszawie zbudowano nowe galerie i sklepy, np. otwarte niedawno – Universam, Sezam oraz zmodernizowano ponad sto placówek. Stale przybywa ilość sklepów firmowych, w połączeniu z bistro - Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej. Sklepy WSS Praga Południe, Śródmieście, Wola, Żoliborz i SS Mokpol mają wielu stałych klientów, bo Społem buduje ich zaufanie od pokoleń, w każdych warunkach burzliwej historii stolicy, od 150 lat.

Warszawiacy od szeregu lat mogą korzystać z udogodnień sklepowych, promocji, konkursów, degustacji. Życzliwie reagują na reklamę społemowskiego handlu na stacjach metra, w gazetkach cenowych i w internecie. Dzięki działaniom Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem i Krajowej Platformy Handlowej Społem korzystają z towarów marki własnej Społem i wielu promocji.

 

Festiwal Piosenki Angielskiej dla Przedszkolaków

dodano: 2019-05-23

Propagowanie języka angielskiego, od najmłodszych lat przyświeca organizowanemu od 2010 roku przez Przedszkole nr 14 przy ul. Senatorskiej 24a Festiwalowi Piosenki Angielskiej dla Przedszkolaków.

16 maja br. w Domu Kultury Śródmieście przy ul. Smolnej 9 odbyła się Jubileuszowa X edycja Festiwalu, w której wzięło udział 160 małych wykonawców z 25 placówek przedszkolnych. Mimo iście „angielskiej pogody” na zewnątrz, przedszkolakom i ich opiekunom towarzyszył bardzo dobry humor, toteż po każdej prezentacji widownia gromkimi brawami nagradzała małych artystów.

Liczne grono sponsorów zapewniło nagrody dla występujących, jak też dla zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli języka angielskiego. Śródmiejska Spółdzielnia, i tym razem dołączyła do grona patronów wydarzenia, a wsparli ją partnerzy handlowi: Cukiernia Raj-Plus i Firmie Garmond Press.

Karty z historii spółdzielczości spożywców - maj

dodano: 2019-05-22

Dla dobra powszechnego

W 150-letnich, burzliwych i bogatych dziejach polskiej spółdzielczości spożywców, rok 1913 był rokiem przełomowym. Wtedy to, jeszcze pod zaborami, spółdzielcy zbudowali gmach krajowej hurtowni i centrali gospodarczej Społem na Mokotowie, przy ul. Grażyny w Warszawie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. stał się on ośrodkiem budowy potężnej, największej sieci handlowej w kraju. Służyła ona Polakom niezawodnie podczas wojen, kryzysów, zniewolenia, odbudowy z ruin.
O jej celach mówił podczas poświęcenia i otwarcia gmachu Społem pierwszy prezes Związku Społem, późniejszy prezydent RP Stanisław Wojciechowski, który podkreślał, że „…Związek nasz nie jest tylko przedsiębiorstwem handlowym, on jest instytucją społeczną”. Ma on służyć „dobru powszechnemu”, przeprowadzając „zasadę sprawiedliwości, uczciwości i porządku.”  Jest on „owocem dobrze pojętej idei solidarności”.
Pod kierunkiem tej centrali gospodarczej w końcu 1938 r. Związek Społem dysponował już potęgą sieci 1877 spółdzielni, zrzeszających 405 tys. osób, zatrudniających 7487 osób w 3401 sklepach. Obrót roczny tej sieci wyniósł za rok 1938 – 170,6 mln zł, a zysk netto 3,1 mln zł. Związek Społem posiadał 73 oddziały i składnice hurtowe, obejmujące 176 powiatów. Oprócz tego spółdzielnie utrzymywały 305 zakładów wytwórczych, w tym piekarnie, masarnie, ciastkarnie, młyny, mleczarnie, 16 jadłodajni. Duże zakłady przetwórcze Związku znajdowały się w Kielcach, Dwikozach, Włocławku, Gdyni.
Tę największą sieć detaliczną wykorzystały niemieckie władze okupacyjne dla realizacji systemu kartkowego. Mimo różnych szykan i obostrzeń Społem obroniło swe struktury centrali i hurtu, a nawet pomagało konspiracyjnie ruchowi oporu. Po wojnie, w latach stalinowskich odegrało dużą rolę w odbudowie kraju i zagospodarowaniu Ziem Zachodnich. W 1949 r. zabrano centrali hurt i nazwę Społem.
Po październiku 1956 przywrócono nazwę Społem i odbudowano hurt. Z trudem i poświęceniem, w gospodarce niedoboru zaopatrywano ludność w niezbędne artykuły pierwszej potrzeby. W latach 60. i 70. sieć sklepów powiększono o pierwsze obiekty wielkopowierzchniowe. W okresie stanu wojennego sklepy społemowskie znów musiały nakazowo realizować system kartkowy. Wcześniej, w okresie strajków 1980 r., dostarczały żywność strajkującym stoczniowcom.     
Niestety, mimo nadziei na odrodzenie niezależnego Społem w warunkach powrotu do gospodarki rynkowej, w 1990 r. tzw. Specustawa zniszczyła centralę gospodarczą i hurt społemowski. Nowy Związek Rewizyjny Społem nie ma już uprawnień gospodarczych, a potencjał spółdzielni uległ zdziesiątkowaniu. Jednak teraz, w roku jubileuszowym 150-lecia Społem, roku 50 jubileuszowego Zjazdu Społem na jesieni br., znów podejmowane są wysiłki dla koncentracji spółdzielni i odnowienia wizerunku tej niezawodnej polskiej sieci handlowe

DRUGI WIOSENNY PIKNIK

dodano: 2019-05-16

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 organizuje w dniu 19 maja 2019 DRUGI WIOSENNY PIKNIK. Załączony program pokazuje, że zapowiada się niezapomniana impreza. Patronujące wydarzeniu "Społem" WSS Śródmieście, także weźmie w nim udział. Do akcji dołączyli nasi partnerzy,za co z góry dziękujemy: Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej, Krajowej Platformie Handlowej "Społem", Przedsiębiorstwu Handlowemu "AMA oraz Firmie Garmond Press.
W imieniu o organizatorów zapraszamy i życzymy udanej zabawy.

XVIII Królewski Turniej Tańców Polskich

dodano: 2019-05-09

Burmistrz Dzielnicy Wilanów, Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów i Dyrektor Centrum Kultury Wilanów zapraszają w dniach 11-12 maja br. na XVIII Królewski Turniej Tańców Polskich, który odbędzie się w Centrum Sportu Wilanów. W turnieju wystąpi ponad sto par, które zaprezentują polkę, krakowiaka, mazura, kujawiaka…, a najlepsze z nich zdobędą „królewską szablę i broszę”. Wszystkie razem zatańczą też królewskiego poloneza, otwierając nim niedzielną rywalizację finałową. Zawody gwarantują niepowtarzalny klimat związany z królewską historią i urokiem Wilanowa, który w swych granicach łączy wielkomiejską nowoczesność i tradycję ludową.
Śródmiejską Spółdzielnię, jako sponsorzy nagród wsparli nasi partnerzy: Krajowa Platforma Handlowa "Społem" oraz Firma "Florentyna".

Kiermasz wielkanocny

dodano: 2019-04-25

Członkowie Spółdzielni Uczniowskiej PYCHOTKA, działającej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie, zorganizowali w dniach 9 i 12 kwietnia, w Hali Mirowskiej Kiermasz wielkanocny. Znalazły się na nim własnoręcznie wykonane przez nich wielkanocne ozdoby i inne drobiazgi, które stanowiły doskonałe uzupełnienie przedświątecznych zakupów. Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem wśród naszych stałych Klientów, jaki tych którzy sporadycznie odwiedzają Halę Mirowską.