Aktualności

Karty z historii spółdzielczości spożywców - sierpień

dodano: 2019-08-19

Społemowski ruch oporu

    Przed 75 laty, w dniach Powstania Warszawskiego magazyny i zapasy „Społem”, podobnie jak podczas oblężenia stolicy w 1939 r., oddano na potrzeby walczących. Dotyczyło to zarówno centralnego magazynu na Mokotowie, przy ul. Grażyny 13/15, jak i magazynów i sklepów w poszczególnych dzielnicach, opanowanych przez powstańców. Niestety, wskutek naporu Niemców, dzielnice walczyły w izolacji od siebie i niemożliwy był transport towarów. Zatem zapasy były na miejscu rozdzielane dla żołnierzy i cywilów.
    Podczas walk i bombardowań zginęło wielu społemowców, a wśród nich prezes Związku „Społem” Marian Rapacki, członek Zarządu Stanisław Dippel, prezes Spółdzielni „Zjednoczenie” Ludwik Mikołajczyk oraz prezes Spółdzielni „Sklep Społeczny” Stefan Prokulski.
    We wrześniu 1939 r. Związek i spółdzielnie „Społem” oddały swe magazyny i sklepy z zapasami oraz transport, dla utworzonego przez prezydenta Stefana Starzyńskiego Miejskiego Zakładu Aprowizacyjnego. Prezes Związku „Społem” Marian Rapacki stał się prawdziwym charyzmatycznym przywódcą społemowskiego ruchu oporu!
    Okupacyjne władze niemieckie powierzyły Centrali i spółdzielniom „Społem” zadania realizacji systemu kartkowego dla ludności polskiej, na terenie całej tzw. Generalnej Guberni. Zaopatrywano się w towary legalnie z oddziałów terenowych „Społem”, u plantatorów, młynarzy, prywatnych dostawców oraz konspiracyjnie od partyzantów i kolejarzy, którzy zdobywali i wykradali transporty niemieckie!
    Odwaga i brawura potrzebne też były do zaopatrywania ludności żydowskiej w getcie, co czyniła Spółdzielnia „Zjednoczenie”, której lokale sąsiadowały z murem getta oraz inne spółdzielnie. Nocami przerzucano setki kilogramów żywności. Gdy w 1943 r. dogasało powstanie w getcie, kilkudziesięciu Żydów uratowano, wywożąc ich ciężarówką na Pragę, albo zatrudniając w społemowskiej wytwórni toreb. Część uciekinierów trafiła do partyzantki kieleckiej.
    „Społem” wydawało „Arbeitskarty”, chroniąc ludzi przed wywózką na roboty do Niemiec i łapankami. Ratowano dzieci Zamojszczyzny, wykupując i wykradając je z wagonów, ukrywano ludzi ściganych. Wielu literatów, ludzi kultury, nauki, rodziny jeńców wojennych było regularnie zaopatrywanych w paczki żywnościowe. Lokale części spółdzielni niejednokrotnie służyły do spotkań konspiracyjnych, ukrywania broni i kolportażu prasy podziemnej. „Społem” współpracowało z Radą Główną Opiekuńczą i potajemnie z Radą Pomocy Żydom „Żegota”.

 

Karty z historii spółdzielczości spożywców - lipiec

dodano: 2019-07-16

W gospodarce niedoboru

    W 1945 r. mimo bolesnych strat ludzkich i materialnych, spółdzielnie społemowskie szybko włączyły się w odbudowę kraju z ruin i organizację niezbędnego zaopatrzenia ludności. Na Ziemiach Zachodnich utworzono nowe spółdzielnie, organizując życie znękanych wojną rodaków. I znów społemowcy są niezawodni „na ciężkie czasy”.  
    Wkrótce jednak, podlegają gospodarce nakazowo-rozdzielczej. Od 1950 r. decyzją ówczesnych władz stalinowskich, Związek traci nazwę „Społem”, jak również hurt, własne fabryki oraz resztki samodzielności spółdzielni.  W wyniku czystki wyrugowano z kadr spółdzielni tysiące osób „niewłaściwego” pochodzenia ziemiańskiego, rzemieślniczego, kupieckiego, a jednocześnie paradoksalnie uruchomiono mały zakład produkcji krawatów.
    Dopiero w 1957 r. na fali „popaździernikowej odnowy”, przywrócono nazwę „Społem”, nie tylko Związkowi, ale i nadano ją spółdzielniom. Prezesurę w latach 1958-1972 objęła Irena Strzelecka, wcześniej walcząca jako dziewczyna w Powstaniu Warszawskim oraz przedwojenna kierowniczka sklepu i spółdzielni w Pruszkowie. Ona to reaktywowała hurt społemowski i produkcję, dokonała modernizacji handlu i wybudowała pierwsze obiekty wielkopowierzchniowe, takie jak „Sezam”, bazar „Koszyki” i Hala Mirowska w Śródmieściu, „Merkury” i Hala Marymoncka na Żoliborzu, „Universam” na Pradze Południe, „Supersam” i „Megasam” na Mokotowie, Hale Banacha i Hala Kopińska na Ochocie, Hala Wola, ABC i „Feniks” na Woli.
    W 1976 r. narzucono  spółdzielniom odgórnie odpowiedzialność za „wyżywienie narodu”. Powierzono im cały kompleks gospodarki żywnościowej, łącznie z hurtem spożywczym, gastronomią, piekarnictwem. W sytuacji kryzysowej coraz większych niedoborów, pustych półek i systemu rozdziału kartkowego, na „Społem” spada całe odium niechęci społecznej, krzywdzące stereotypy o zacofanym, niewydolnym handlu, pokutujące do dzisiaj.
    Tymczasem niedoceniane są heroiczne wysiłki kierownictw spółdzielni, które wymuszają skąpe dostawy żywności oraz praca sprzedawczyń, które po nocach lepią kartki żywnościowe do zeszytów kontrolnych, a świtem przyjmują dostawy towarów i potem muszą obsłużyć w obleganych sklepach tłumne kolejki zestresowanych ludzi.
    Mało kto wie, że podczas strajków 1980-1981 obowiązywała cicha umowa z Solidarnością, że strajki nie obejmą organizacji społemowskich, by nie pozbawiać ludzi niezbędnego zaopatrzenia.
    W 1983 r., już w stanie wojennym, „Społem” WSS Śródmieście posiadała 368 sklepów, 237 zakładów gastronomicznych i trzy duże domy handlowe: ”Sezam”, Hala Mirowska i „Koszyki”. Wkrótce, wraz z powrotem do gospodarki rynkowej w 1989 r.  spółdzielnie muszą całkowicie zmodernizować handel  i walczyć o miejsce na rynku z najbogatszymi sieciami zagranicznymi.

Japońska para książęca odwiedziła Halę Mirowską

dodano: 2019-07-03

Goszcząca w Polsce Japońska para książęca – następca tronu książę Akishino z małżonką księżną Kiko, odwiedzili 1 lipca „Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości” Halę Mirowską. To miło, że w tak bogatym programie wizyty, para znalazła czas na odwiedzenie prawdziwej legendy Warszawy, jaką jest Hala Mirowska i jej otoczenie, które przebywający w Polsce Japończycy bardzo doceniają. Dyrektor DH „Hala Mirowska” Bogusław Pieńkowski, ze szczegółami zadbał o oprawę wizyty i oprowadził książęcą parę.

Karty z historii spółdzielczości spożywców - czerwiec

dodano: 2019-06-05

Walka o przetrwanie

Przed 30 laty, zwycięstwo Solidarności i powrót do gospodarki rynkowej, które nastąpiły w 1989 r., z wielkimi nadziejami zostały przyjęte przez spółdzielców, którzy stracili niezależność w poprzednim systemie gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Niestety, w 150-letniej historii spółdzielczości spożywców, nastąpił wtedy okres jeden z najtrudniejszych. Wskutek tzw. specustawy o zmianach w organizacji spółdzielczości w 1990 r. nagle zlikwidowano związki-centrale gospodarcze spółdzielni i hurt.

Ta antyspółdzielcza ustawa spowodowała prawdziwy pogrom spółdzielczości spożywców, bo spółdzielnie utraciły 50-70 proc. majątku i sklepów. Musiały wypłacać horrendalne odprawy pracownikom i remontować opuszczone lokale. Były rugowane z przetargów, a pozbawione centrali pozostały rozbite i osamotnione. Skutki tego regresu odczuwają do dzisiaj. Osłabione, z trudem walczą o przetrwanie z agresywną ekspansją zagranicznych koncernów, które korzystały z ulg podatkowych.

Dla ratowania spółdzielni, grupa 122 spółdzielni utworzyła w 1992 r. nowy Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem, niestety pozbawiony uprawnień gospodarczych. Mimo tego, Związek inicjował integrację spółdzielni. Niestety, nie udało się utrzymać ani Banku Społem, ani krajowej agencji zakupowej. Z trudem odpierano antyspółdzielcze ustawy o przekształceniu spółdzielni w spółki /obalane dopiero wskutek dwóch veto prezydenckich/.

Jednakże, z dużą determinacją spółdzielnie społemowskie, przy wsparciu swojego Związku, gruntownie zmodernizowały swój handel i placówki w XXI wieku. Powstały galerie handlowe, unowocześnione pawilony osiedlowe, m.in. w Białymstoku, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Częstochowie, Olsztynie, Wrocławiu, Zamościu, Tarnowie.

W Warszawie zbudowano nowe galerie i sklepy, np. otwarte niedawno – Universam, Sezam oraz zmodernizowano ponad sto placówek. Stale przybywa ilość sklepów firmowych, w połączeniu z bistro - Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej. Sklepy WSS Praga Południe, Śródmieście, Wola, Żoliborz i SS Mokpol mają wielu stałych klientów, bo Społem buduje ich zaufanie od pokoleń, w każdych warunkach burzliwej historii stolicy, od 150 lat.

Warszawiacy od szeregu lat mogą korzystać z udogodnień sklepowych, promocji, konkursów, degustacji. Życzliwie reagują na reklamę społemowskiego handlu na stacjach metra, w gazetkach cenowych i w internecie. Dzięki działaniom Mazowieckiej Agencji Handlowej Społem i Krajowej Platformy Handlowej Społem korzystają z towarów marki własnej Społem i wielu promocji.

 

Festiwal Piosenki Angielskiej dla Przedszkolaków

dodano: 2019-05-23

Propagowanie języka angielskiego, od najmłodszych lat przyświeca organizowanemu od 2010 roku przez Przedszkole nr 14 przy ul. Senatorskiej 24a Festiwalowi Piosenki Angielskiej dla Przedszkolaków.

16 maja br. w Domu Kultury Śródmieście przy ul. Smolnej 9 odbyła się Jubileuszowa X edycja Festiwalu, w której wzięło udział 160 małych wykonawców z 25 placówek przedszkolnych. Mimo iście „angielskiej pogody” na zewnątrz, przedszkolakom i ich opiekunom towarzyszył bardzo dobry humor, toteż po każdej prezentacji widownia gromkimi brawami nagradzała małych artystów.

Liczne grono sponsorów zapewniło nagrody dla występujących, jak też dla zatrudnionych w przedszkolach nauczycieli języka angielskiego. Śródmiejska Spółdzielnia, i tym razem dołączyła do grona patronów wydarzenia, a wsparli ją partnerzy handlowi: Cukiernia Raj-Plus i Firmie Garmond Press.

Karty z historii spółdzielczości spożywców - maj

dodano: 2019-05-22

Dla dobra powszechnego

W 150-letnich, burzliwych i bogatych dziejach polskiej spółdzielczości spożywców, rok 1913 był rokiem przełomowym. Wtedy to, jeszcze pod zaborami, spółdzielcy zbudowali gmach krajowej hurtowni i centrali gospodarczej Społem na Mokotowie, przy ul. Grażyny w Warszawie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. stał się on ośrodkiem budowy potężnej, największej sieci handlowej w kraju. Służyła ona Polakom niezawodnie podczas wojen, kryzysów, zniewolenia, odbudowy z ruin.
O jej celach mówił podczas poświęcenia i otwarcia gmachu Społem pierwszy prezes Związku Społem, późniejszy prezydent RP Stanisław Wojciechowski, który podkreślał, że „…Związek nasz nie jest tylko przedsiębiorstwem handlowym, on jest instytucją społeczną”. Ma on służyć „dobru powszechnemu”, przeprowadzając „zasadę sprawiedliwości, uczciwości i porządku.”  Jest on „owocem dobrze pojętej idei solidarności”.
Pod kierunkiem tej centrali gospodarczej w końcu 1938 r. Związek Społem dysponował już potęgą sieci 1877 spółdzielni, zrzeszających 405 tys. osób, zatrudniających 7487 osób w 3401 sklepach. Obrót roczny tej sieci wyniósł za rok 1938 – 170,6 mln zł, a zysk netto 3,1 mln zł. Związek Społem posiadał 73 oddziały i składnice hurtowe, obejmujące 176 powiatów. Oprócz tego spółdzielnie utrzymywały 305 zakładów wytwórczych, w tym piekarnie, masarnie, ciastkarnie, młyny, mleczarnie, 16 jadłodajni. Duże zakłady przetwórcze Związku znajdowały się w Kielcach, Dwikozach, Włocławku, Gdyni.
Tę największą sieć detaliczną wykorzystały niemieckie władze okupacyjne dla realizacji systemu kartkowego. Mimo różnych szykan i obostrzeń Społem obroniło swe struktury centrali i hurtu, a nawet pomagało konspiracyjnie ruchowi oporu. Po wojnie, w latach stalinowskich odegrało dużą rolę w odbudowie kraju i zagospodarowaniu Ziem Zachodnich. W 1949 r. zabrano centrali hurt i nazwę Społem.
Po październiku 1956 przywrócono nazwę Społem i odbudowano hurt. Z trudem i poświęceniem, w gospodarce niedoboru zaopatrywano ludność w niezbędne artykuły pierwszej potrzeby. W latach 60. i 70. sieć sklepów powiększono o pierwsze obiekty wielkopowierzchniowe. W okresie stanu wojennego sklepy społemowskie znów musiały nakazowo realizować system kartkowy. Wcześniej, w okresie strajków 1980 r., dostarczały żywność strajkującym stoczniowcom.     
Niestety, mimo nadziei na odrodzenie niezależnego Społem w warunkach powrotu do gospodarki rynkowej, w 1990 r. tzw. Specustawa zniszczyła centralę gospodarczą i hurt społemowski. Nowy Związek Rewizyjny Społem nie ma już uprawnień gospodarczych, a potencjał spółdzielni uległ zdziesiątkowaniu. Jednak teraz, w roku jubileuszowym 150-lecia Społem, roku 50 jubileuszowego Zjazdu Społem na jesieni br., znów podejmowane są wysiłki dla koncentracji spółdzielni i odnowienia wizerunku tej niezawodnej polskiej sieci handlowe

DRUGI WIOSENNY PIKNIK

dodano: 2019-05-16

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 organizuje w dniu 19 maja 2019 DRUGI WIOSENNY PIKNIK. Załączony program pokazuje, że zapowiada się niezapomniana impreza. Patronujące wydarzeniu "Społem" WSS Śródmieście, także weźmie w nim udział. Do akcji dołączyli nasi partnerzy,za co z góry dziękujemy: Spółdzielni Piekarsko-Ciastkarskiej, Krajowej Platformie Handlowej "Społem", Przedsiębiorstwu Handlowemu "AMA oraz Firmie Garmond Press.
W imieniu o organizatorów zapraszamy i życzymy udanej zabawy.

XVIII Królewski Turniej Tańców Polskich

dodano: 2019-05-09

Burmistrz Dzielnicy Wilanów, Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów i Dyrektor Centrum Kultury Wilanów zapraszają w dniach 11-12 maja br. na XVIII Królewski Turniej Tańców Polskich, który odbędzie się w Centrum Sportu Wilanów. W turnieju wystąpi ponad sto par, które zaprezentują polkę, krakowiaka, mazura, kujawiaka…, a najlepsze z nich zdobędą „królewską szablę i broszę”. Wszystkie razem zatańczą też królewskiego poloneza, otwierając nim niedzielną rywalizację finałową. Zawody gwarantują niepowtarzalny klimat związany z królewską historią i urokiem Wilanowa, który w swych granicach łączy wielkomiejską nowoczesność i tradycję ludową.
Śródmiejską Spółdzielnię, jako sponsorzy nagród wsparli nasi partnerzy: Krajowa Platforma Handlowa "Społem" oraz Firma "Florentyna".

Kiermasz wielkanocny

dodano: 2019-04-25

Członkowie Spółdzielni Uczniowskiej PYCHOTKA, działającej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie, zorganizowali w dniach 9 i 12 kwietnia, w Hali Mirowskiej Kiermasz wielkanocny. Znalazły się na nim własnoręcznie wykonane przez nich wielkanocne ozdoby i inne drobiazgi, które stanowiły doskonałe uzupełnienie przedświątecznych zakupów. Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem wśród naszych stałych Klientów, jaki tych którzy sporadycznie odwiedzają Halę Mirowską.

Karty z historii spółdzielczości spożywców - kwiecień

dodano: 2019-04-05

Zawsze niezawodni

Od 150 lat spółdzielnie Społem zaopatrują Polaków w żywność i artykuły pierwszej potrzeby. Zawsze niezawodnie, zarówno w okresie zaborów, wojen i powojennej odbudowy, jak i różnych kryzysów, reform, przemian ustrojowych. Już od chwili powstania  w latach 1869-1870 w Warszawie, Radomiu i Płocku, pierwsze spółdzielnie spożywców kierowały się zasadami uczciwości kupieckiej, samopomocy i solidaryzmu społecznego.
Po rewolucji 1905 r. nowe impulsy rozwoju przynieśli romantyczni entuzjaści, skupieni w Tow. Kooperatystów. To byli m.in. przyszły prezydent RP Stanisław Wojciechowski, Edward Abramowski, Romuald Mielczarski. Zainicjowali oni budowę setek spółdzielni spożywców i w 1911 r. Związku Społem. Markę Społem, poprzez uruchomiony tygodnik o tej nazwie, nadał im Stefan Żeromski. Określił je potem jako „nową zorganizowaną siłę narodową”.
W odrodzonej Rzeczypospolitej, mimo kryzysu gospodarczego lat 30. Społem stało się najsilniejszą siecią handlową w Polsce. Związek, jako centrala gospodarcza kierował wówczas handlem ponad 1700 spółdzielni w miastach i na wsi oraz ponad 3 tys. sklepów. Posiadał spożywcze zakłady produkcyjne w Kielcach, Włocławku, Dwikozach, Gdyni, 25 składnic, prowadził znaczny import towarów, współpracował z Bankiem Społem. Na jego jubileuszowy zjazd w 1936 r. przybył prezydent RP Ignacy Mościcki.
Podczas oblężenia Warszawy w 1939 r. i Powstania Warszawskiego zasoby Społem oddano władzom polskim. W czasie okupacji niemieckiej Związek i spółdzielnie realizowały system kartkowy, potajemnie pomagały ruchowi oporu, ludziom kultury, ratowały dzieci Zamojszczyzny i Żydów z płonącego getta. Podczas powstania zginął charyzmatyczny prezes Związku Marian Rapacki i inni społemowcy.
W okresie powojennym, Społem ofiarnie organizowało zaopatrzenie podczas odbudowy kraju, w tym na Ziemiach Odzyskanych. Potem przechodziło różne przymusowe reorganizacje, tracąc swą nazwę w okresie stalinowskim. Mimo rozmaitych kryzysów, powrotów do systemu kartkowego, gospodarki niedoboru i pustych półek, Związek unowocześniał w miarę możliwości handel. W latach 1958-1972 za prezesury Ireny Strzeleckiej obroniono handel społemowski przed upaństwowieniem, zbudowano sieć pierwszych w kraju placówek wielkopowierzchniowych.
Wraz z powrotem do gospodarki rynkowej w 1989 r., niestety poważnym ciosem dla handlu społemowskiego była tzw. Specustawa z 1990 r., która zlikwidowała nagle Związek jako centralę gospodarczą i hurt oraz znacznie zredukowała majątek spółdzielni o ok. 50-70 proc. Dla ratowania spółdzielni powołano w 1992 r. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców Społem. Do dziś pomaga on spółdzielniom w doradztwie i lustracji. Inicjuje wspólne zakupy i marketing, wspiera radykalną modernizację placówek i handlu oraz słuszne postulaty ustawowego uregulowania zasad sprawiedliwego handlu.     
            

 

Podwójny Jubileusz Pani Elżbiety Wolffgram

dodano: 2019-04-02

Pięknie jest współdziałać i uzupełniać się, wspierać i ze sobą bywać. Zaproszenie przedstawicieli śródmiejskiej Spółdzielni, na piękny Jubileusz Pani Elżbiety Wolffgram z okazji 80. rocznicy urodzin i 15-lecia prezesowania Oddziałowi Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, to dla nas ogromny zaszczyt. Pani Elżbieto

Tłusty czwartek na Długiej

dodano: 2019-03-29

Tłusty czwartek 28.02.019r. był okazją do zorganizowania przez członków Spółdzielni Uczniowskiej „Pychotka” działającej przy Zespole Szkół Specjalnych nr 105 imprezy karnawałowej.

W programie uroczystości znalazły się m.in. rozstrzygnięcie chełmińskiego konkursu walentynkowego, wybory Miss i Mistera Szkoły, gry i zabawy oraz wieńcząca tegoroczny karnawał dyskoteka. Imprezę patronatem objęła „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców Śródmieście. Oczywiście Tłusty czwartek to okazja do usprawiedliwionego tradycją pączkowego szaleństwa. W tym roku goście, uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły mogli spróbować przepysznych pączków z różnym nadzieniem podarowanych przez społemowskich partnerów: Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską, Cukiernię Bon Bon i Firmę Cukierniczą Janczewscy. Pączki błyskawicznie znikały, co świadczy o tym, jak były pyszne.

Na zakończenie imprezy ogłoszono wyniki wyborów Miss i Mistera szkoły. To Joanna Nienaltowska i Hubert Wójcik, obydwoje z klasy 1f. GRATULACJE!

 

Dzień Konsumenta w Sezamie

dodano: 2019-03-19

W przypadający na 15 marca Dzień Konsumenta „Społem” WSS Śródmieście wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej zorganizowała akcję dedykowaną klientom Centrum Marszałkowska, a w szczególności osobom dokonującym zakupów w sklepie Sezam. Pracownicy WIIH z Wydziału ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich udzielali porad w kwestiach spornych w relacjach przedsiębiorca – klient, informowali o przywilejach i obowiązkach, prawach do reklamacji towarów i usług etc. Z uwagi na coraz większą ilość transakcji zawieranych na odległość nasi doradcy zaprezentowali cenną wiedzę nt. zakupów internetowych.

Klienci, którym czas nie pozwolił na dłuższe konsultacje z doradcami przy stoliczku w Pasażu Handlowym mogli skorzystać z ulotek i materiałów informacyjnych „na wynos”.

Ponieważ różne formy zakupów są nieodłączną i ważną częścią naszej codzienności tego rodzaju akcje pomagają w zdobywaniu świadomości konsumenckiej.

Zbiórka żywności w Hali Mirowskiej

dodano: 2019-03-18

Podobnie jak w latach ubiegłych w okresie Świąt Wielkanocnych w Hali Mirowskiej w okresie 18.03 – 12.04, odbywa się zbiórka artykułów o wydłużonym terminie przydatności do spożycia, a także artykułów przemysłowych pierwszej potrzeby. Zebrane produkty przekazane zostaną dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych wspieranych przez Polską Izbę Handlu.

Karty z historii spółdzielczości spożywców - marzec

dodano: 2019-03-07

Wierni Warszawie

Warszawska spółdzielczość spożywców, wraz z najstarszą WSS Społem Śródmieście oraz WSS Praga Południe, WSS Wola, WSS Żoliborz i SS Mokpol, a także wywodzącymi się ze Społem: Spółdzielnią Piekarsko-Ciastkarską, Warszawską Sp. Gastronomiczną Centrum, Halami Banacha, Halą Kopińską, Hurtową Spółdzielnią Hurt oraz Halą Wola, w roku 2019 obchodzi swoje 150-lecie.

Przez trzy wieki, od pokoleń, spółdzielnie społemowskie niezawodnie służą warszawiakom w każdych warunkach. M. in. w okresach burzliwych zaborów, wojen, kryzysów, nawet w okresach oblężenia Warszawy, powstania, odbudowy, stalinizmu, niedoboru i obecnie z powrotem w swobodnej gospodarce rynkowej.    

Od chwili zarejestrowania przez władze carskie 1 lutego 1869 r. pierwszej spółdzielni – Stowarzyszenia Spożywców „Merkury”, misją warszawskiego Społem jest niezawodne zaopatrywanie warszawiaków w podstawowe artykuły żywnościowe. To również dbałość o ich jakość i właściwości zdrowotne, kulturę obsługi, troska o młodzież i starszych, wspieranie warszawskich szkół, kultury, sportu, domów opieki, akcji społecznych, współpraca z samorządem miasta i dzielnic.

W ostatnich latach warszawskie spółdzielnie radykalnie modernizują metody handlu i swoje obiekty, jak np. najstarszy obiekt handlowy stolicy – Halę Mirowską, Halę Marymoncką, Megasam na Ursynowie. W ubiegłym roku otwarto nowe galerie handlowe; w centrum stolicy nowy Sezam i Universam na Grochowie, a wkrótce zostanie otwarty Redutowa Park na Woli. Uruchamiane są aplikacje mobilne, akcje promocyjne, udogodnienia sklepowe.

Warszawskie spółdzielnie społemowskie w ponad 150 swoich sklepach osiągają ponad 700-milionowy obrót roczny, prowadzą zakłady gastronomiczne, w tym dwa wzorcowe bary mleczne – Bambino w centrum i Sady na Żoliborzu, a warszawska SPC to największa firma piekarnicza w stolicy. Wszystkie propagują zdrowy styl życia, dbają o ochronę konsumenta, większość wprowadza program ekologiczny oraz program lojalnościowy „Społem znaczy razem”.

Dalsze ambitne plany rozwojowe spółdzielni obejmują m. in. rozwój sieci sklepów, wdrażanie nowoczesnych systemów komunikowania, w tym systemu informacji i promocji internetowej i telefonicznej, przy zachowaniu wierności swojej tradycyjnej misji społecznej służenia warszawiakom