Program ekologiczny

W 2005 r. Społem Warszawska Spółdzielnia Spożywców „Śródmieście” przystąpiła do „Programu Ekologicznego Społem”, który został opracowany przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem” przy znacznym udziale śródmiejskiej Spółdzielni. Realizując Program Ekologiczny Społem stawia sobie za cel być firmą, dla której priorytetem jest troska o środowisko i zdrowie konsumenta. Początkowo „Program” wdrożono w 3 placówkach. W kolejnych miesiącach do programu przystąpiły następne placówki handlowe. Aktualnie sprzedaż certyfikowanych produktów rolnictwa ekologicznego prowadzona jest w 12 sklepach należących do Spółdzielni. Stoiska ekologiczne charakteryzują się zunifikowaną wizualizacją. Produkty, które nie mogą być prezentowane na stoisku, np. ze względu na wymogi dotyczące sposobu przechowywania są rozmieszczone wśród produktów wytworzonych w sposób konwencjonalny, aby ułatwić ich identyfikację są oznaczone specjalnymi winietkami. Sprzedaż produktów ekologicznych wspierana jest kampanią edukacyjno-informacyjną na miarę posiadanych możliwości.

Jako, że Społem WSS Śródmieście stawia sobie za cel być firmą, dla której priorytetem jest troska o środowisko wraz z rozpoczęciem wdrażania Programu Ekologicznego Społem, w placówkach śródmiejskiej Spółdzielni rozpoczęto sprzedaż toreb ekologicznych. W pierwszym etapie były to torby wykonane z surówki bawełnianej, a następnie do oferty trafiły torby wykonane z polipropylenu.
W 2008 r. Spółdzielnia wycofała ze swoich sklepów popularne bezpłatne „foliówki”.

W ramach troski o środowisko WSS Śródmieście podjęła w 2009 r. współpracę z firmą REBA Organizacja Odzysku S.A. Celem tej akcji jest zbiórka baterii oraz akumulatorów małogabarytowych we wszystkich sklepach należących do Spółdzielni. Od początku współpracy w placówkach Społem WSS Śródmieście zebrano ponad 1706 kg (styczeń 2016 r.) zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.

Stoiska ekologiczne:
  


Promocja certyfikowanych produktów rolnictwa ekologicznego: