Poznaj Dobrą Żywność

Społem WSS Śródmieście od maja 2011 r. promuje w swoich placówkach Program Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ. Program ukierunkowany jest na promocję produktów żywnościowych posiadających najwyższą jakość. Programowi towarzyszy akcja plakatowa oraz ulotki. WSS Śródmieście dodatkowo produkty na półkach wyróżnia znakiem Programu w postaci specjalnej winietki i oznaczeniami na kartonikach cenowych.

O programie Poznaj Dobrą Żywność

Program Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poznaj Dobrą Żywność funkcjonuje od 2004 roku. Należy on do blisko 400 programów funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej mających na celu promocję jakości produktów żywnościowych. Jest częścią polityki Unii Europejskiej służącej podniesieniu jakości i zwiększaniu różnorodności wyrobów rolno-spożywczych na obszarze Wspólnego Rynku.

Główną rolą Programu PDŻ jest dostarczenie konsumentowi sprawdzonej informacji o spełnianiu przez produkt ostrzejszych wymogów jakościowych, dodatkowych lub specyficznych, które potwierdzane są przez niezależne organy lub organizacje kontrolne.

Znak PDŻ przyznawany jest wyrobom, które spełniają najwyższe kryteria opracowane przez działające przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kolegium Naukowe do spraw Jakości Produktów Żywnościowych. W jego skład wchodzą wybitni profesorowie i naukowcy z dziedziny żywienia, uprawy roślin, hodowli zwierząt oraz prawa. Organem sprawującym nadzór nad jakością produktów jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Znak jakości Poznaj Dobrą Żywność:
- pomaga konsumentowi w dokonaniu świadomego wyboru
produktów żywnościowych,

- przyczynia się do podniesienia zaufania konsumenta do produktów
wytwarzanych masowo o wysokiej i stabilnej jakości.

- jest zachętą dla producenta do wytwarzania produktów o wysokiej jakości,
- jest instrumentem dopingującym przedsiębiorców do stałego monitorowania
i podnoszenia jakości produktów spożywczych.

Na jakich produktach można znaleźć znak Poznaj Dobrą Żywność ?
- o ugruntowanej pozycji na rynku
- produkowanych i obecnych na rynku przez co najmniej rok
- wytwarzanych w firmach z wdrożonymi systemami zapewniania
bezpieczeństwa żywności i zarządzania jakością

- o minimalnej zawartości substancji dodatkowych
- o zawartości soli nie większej niż 2% (za wyjątkiem mięs suchych,
przetworów z ryb oraz niektórych serów)

- o niskiej zawartości cukrów prostych
- o minimalnym zastosowaniu związków chemicznych wspomagających wydajność
- bez dodatku mięsa odkostnianego mechanicznie (MOM i MDOM)
- niezawierających dużych ilości formy trans kwasów tłuszczowych
- wyrobach mleczarskich niezawierających zamienników mleka,

Program Poznaj Dobrą Żywność jest:
- nieograniczony liczbą przyznawanych znaków ani terminem składania wniosków;
- dobrowolny dla producentów chcących dostarczyć konsumentowi informację
o wysokiej jakości swojego produktu

- otwarty dla wszystkich producentów działających na rynku Unii Europejskiej

Znak nadawany jest produktowi na okres 3 lat

Program obejmuje następujące grupy produktów:
1) mięso i produkty mięsne;
2) mleko i produkty mleczne;
3) ryby, owoce morza i ich przetwory;
4) jaja i przetwory jajczarskie;
5) miody;
6) tłuszcze spożywcze;
7) przetwory zbożowe, strączkowe i okopowe;
8) owoce, warzywa, grzyby i ich przetwory;
9) wyroby cukiernicze i ciastkarskie;
10) zioła i przyprawy;
11) środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
12) wyroby mieszane i przetworzone na bazie wyżej wymienionych;
13) wody i napoje bezalkoholowe;
14) napoje alkoholowe;
15) inne.

Ulotka Programu Poznaj Dobrą Żywność